پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

مقالات معنوی استاد

عرفان در آئینه عقل-امام خمینی چشمه‌سار عرفان ناب اسلامی

امام خميني (رض) كه نهضت الهيش جاويد است به فرموده رهبر معظم انقلاب: «راه او راه ما و هدف او هدف ما و رهنمودهاي او مشعل فروزنده ماست». و هرگونه كردار و گفتاري كه مغاير با اين حجت راستين الهي و صحيفه كامل انقلاب اسلامي ما باشد مقبول نخواهد بود،...

ادامه مطلب...

سلالهء‌ نوراني‌ و ظلماني‌ آدم‌ و حوّا(ع‌)

تا زماني‌ كه‌ در روش‌ و طريقت‌ انسان‌ساز ابراهيمي‌ به‌ كمال‌نرسد و تا خورشيد فروزان‌ محكمات‌ الهي‌ به‌ مهتاب‌ شب‌افروز متشابهات‌ رحماني‌نينجامد، آدمي‌ از كمند وساوس‌ شيطاني‌ در امان‌ نمانده‌، از نعمت‌ هدايت‌ ربوبي‌ بهره‌مندنمي‌شود و ظاهر و باطن‌ انسان‌ به‌ طراوت‌ بهشتي‌ ذكراللّه‌ آراسته‌ نمي‌گردد

...

ادامه مطلب...

تجلی نور طّیبه علی وفاطمه(ع) درملأعلی(نکاح دونور منزه علی(ع) وفاطمه(س) دررفیع اعلا)

آنچه‌ در آسمان‌ حق‌ّ و حقيقت‌ رخ‌ نموده‌ و در فضاي‌ عالم‌ معنا جلوه‌گر شده‌، اين‌است‌ كه‌ تنها همدم‌ و همتاي‌ زهرهء‌ درخشان‌ منصورهء‌ زهرا(س‌) مهتاب‌ فروزندهء‌ علي‌ اعلا(ع‌)مي‌باشد

ادامه مطلب...

اسوهء طائران‌ فردوس‌ و نماد ساحران‌ دوزخ‌

مأواي‌ ولايي‌ مرد مومن‌، بسان‌ «كورهء بلورسازي‌» است‌ كه‌ به‌ سبب‌ بهره‌مندي‌ ازشعله‌هاي‌ سوزنده‌ و بي‌دود، در آن‌ به‌ ساختن‌ ظروف‌ بلورين‌ زيبا مبادرت‌ مي‌ورزد. و خودنيز بسان‌ ابراهيم‌ خليل‌(ع‌) به‌ واسطة‌ معارف‌ رحماني‌، در شعله‌هاي‌ عشق‌ روحاني‌، ازهرگونه‌ آلايش‌ كفر و شرك‌ مبرا گرديده‌، به‌ منزلت‌ فنا از كثرات‌...

ادامه مطلب...

وحدت ومعنويت ،عامل تحكيم انقلاب

راز پيروزي و غلبه انقلاب اسلامي براستكبار جهاني را بايد در سايه اتحاد ملي و انسجام اسلامي ، و در پرتو معنويت، معرفت وايمان اسلامي جستجو كرد.

ادامه مطلب...

گلبانگ مهتاب

به فضل خداوند والطاف رب العالمین وبه میمنت هفت وادی عشق وعرفان ،کتاب حاضررادر هفت باب به شکرانه ایام برخورداری از شهد سکرستان جمال پدر آسمانی ام،باخامه عشق ومعرفت به رشته تحریر در آورده واین گونه حدیث مهرو دلدادگی رادرساحت مقدس او نجوامی کنم.

ادامه مطلب...

اسوهء طائران‌ فردوس‌ و نماد ساحران‌ دوزخ‌

مومنان‌ دلدادهء ولايي‌ و واصلان‌ نگار باطني‌ كه‌ به‌ تصريح‌ (وَالَّذين‌َ امَنُوا أَشَدُّحُبّاً لِلّه‌ِ) مشحون‌ از عشقي‌ پاك‌، در خلوت‌ حضور به‌ نظارهء جمال‌ دلرباي‌ رحيمي‌مي‌نشينند و در پرتو اين‌ جاذبهء‌ روحاني‌، وجود مطهرشان‌ كه‌ به‌ بيان‌ قرآني‌ (اِنّا لِلّه‌ِ) روزگاري‌ چون‌ ذره‌اي‌ نوراني‌ از درون‌ شعله‌هاي‌ خورشيد الهي‌ به‌...

ادامه مطلب...

نقش‌ آدم‌ صفی‌اللّه‌ در صیانت‌ از حوّا امة‌الله‌

شايان‌ توجه‌ است‌ كه‌ در جريان‌ داستان‌ عبرت‌ آميز و حكايت‌ نمادين‌ آفرينش‌، آن‌گاه‌كه‌ آدم‌ صفي‌الله‌(ع‌) با قلبي‌ لبريز از عشق‌ و صفا، در رياض‌ فيض‌ ربوبي‌ جوياي‌ همدمي‌دلنشين‌ گرديد و زماني‌ كه‌ در سُكر عميق‌ اسمايي‌ به‌ سر مي‌برد، از نفس‌ واحدهء او صورتي‌دلربا پديدار شد و حقيقت‌ نفس‌...

ادامه مطلب...

مقالات معنوی استاد

کلیپ های تصویری

گلچینی از مجموعه سخنرانی های عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی