پایگاه اطلاع رسانی

عارف صاحبدل، هنرمند و نویسنده فرزانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی

به سایت فروغ مهتاب خوش آمدید

مقالات معنوی استاد

تجلی نورطیّبه علی و فاطمه(ع) درملأ اعلا

منصورهء‌ زهرا(س‌) يكتا جمال‌ پوشيده‌ درسراپردهء‌ ربوبي‌ و حقيقت‌ پنهان‌ در عزّ جلال‌الهي‌ است‌ كه‌ دست‌ عقول‌ بشر از دريافت‌ آن‌ كوتاه‌، و پاي‌ جهدكنندگان‌ وادي‌ علم‌ و دانش‌از رسيدن‌ به‌ پيشگاه‌ فهم‌ آن‌ ناتوان‌، و چشم‌ كوته‌بينان‌ عالم‌ امكان‌ از رويت‌ وجه‌ جميل‌ اونابيناست‌.

 

...

ادامه مطلب...

عرفان در آئينه عقل-اشاره

يا رب! اي مهتاب رهروان شب، و اي عشق‌آفرين مستان اهل طرب، ارواح ما را در مقام ابراهيم آويخته نما و سرمه بصيرت بر چشم دل‌هايمان بكش، تا در اين دوزخ تجمل و ماديت بر گلستان توحيد، ابراهيم‌وار گام بنهيم و شهد معراج روح تا اوج لاهوت را از گل...

ادامه مطلب...

عوالم‌ هفت‌گانهء‌ فرشته‌ عشق‌(عالم رحمانی‌)

، مهم‌ترين‌ فيض‌ و عالي‌ترين‌ رحمتي‌ كه‌ از وجود رحماني‌ انسان‌كامل‌ساطع‌ مي‌گردد، خصيصهء هدايتگري‌ و كمال‌ و جمال‌بخشي‌ اوست‌ كه‌ فروغ‌ دل‌انگيز وجه‌قدسي‌اش‌، محكم‌ترين‌ عروة‌ وثقاي‌ نجات‌ براي‌ سالكان‌ طريق‌ كمال‌ مطلق‌ از دام‌ تعلقات‌دنيايي‌ و مطمئن‌ترين‌ ريسمان‌ عروج‌ دلدادگان‌ جمال‌ حق‌ به‌ سرمنزل‌ مقصود در فردوس‌برين‌ است‌

...

ادامه مطلب...

ظهورشجرهء طیبه آدم وحوا دربهشت اسما( نکاح‌ دو وجود مکرم‌ آدم‌ و حوا(ع‌) در بهشت‌)

 اراده‌ نافذ ربوبي‌ مَهر حوّا (س‌) را مِهري‌ آكنده‌ از بصيرت‌ و دانايي‌ ترسيم‌ نمود ووجود طهارت‌ پيشه‌ آدم‌ نيز دل‌ به‌ رضاي‌ خداوند سپرد تا اينكه‌ خلعت‌ مكارم‌ الهي‌ رازينت‌ بخش‌ وجود حوا(س‌) نمايد و زلال‌ معالم‌ الهي‌ را بر گلستان‌ نهادش‌ روان‌ سازد و درگلزار معطر اسما از...

ادامه مطلب...

عوالم‌ هفت‌گانهء‌ فرشته‌ عشق‌(عالم رحمانی‌)

، مهم‌ترين‌ فيض‌ و عالي‌ترين‌ رحمتي‌ كه‌ از وجود رحماني‌ انسان‌كامل‌ساطع‌ مي‌گردد، خصيصهء هدايتگري‌ و كمال‌ و جمال‌بخشي‌ اوست‌ كه‌ فروغ‌ دل‌انگيز وجه‌قدسي‌اش‌، محكم‌ترين‌ عروة‌ وثقاي‌ نجات‌ براي‌ سالكان‌ طريق‌ كمال‌ مطلق‌ از دام‌ تعلقات‌دنيايي‌ و مطمئن‌ترين‌ ريسمان‌ عروج‌ دلدادگان‌ جمال‌ حق‌ به‌ سرمنزل‌ مقصود در فردوس‌برين‌ است‌

...

ادامه مطلب...

اسوهء طائران‌ فردوس‌ و نماد ساحران‌ دوزخ‌

همچنان‌ كه‌ گل‌ زيبا و خوشبو، از ساقهء ‌مملو از خار جلوه‌ يافته‌ و شهدي‌ مصفا را در خويش‌ نهفته‌ دارد، مومن‌ واصل‌ نيز صاحب‌جلال‌ و عظمتي‌ است‌ كه‌ در باطن‌ آن‌، جمال‌ و لطافتي‌ روح‌نواز پرده‌نشين‌ گرديده‌، عطربهشتي‌اش‌، مشام‌ تسليم‌شدگان‌ را سرشار از روح‌ و رياحين‌ جنت‌اللقاء انساني‌ مي‌سازد.

...

ادامه مطلب...

مراتب عقل در رسالت و ولايت محمدي؛قسمت اول

با تجلي شمس منور رسول اكرم(ص)، انوار سر به مُهر عقل از شعله سوزنده احمدي در فضاي دل و جان آدمي تابيدن گرفت و به اشارت قرآني «قل ادعو الله اوادعو الرحمن»(11) مراتب دوگانه عقل الهي و عقل رحماني كه در حقيقت، ظهوراتي آسماني از شعله‌هاي آتش عشق محمدي است،...

ادامه مطلب...

عشق، نسیم روح‌بخش

آنچه اولیای خدا را از دیگران متفاوت می سازد، این است که آنها مولود عشق پاک‌اند و بدین جهت می‌توانند زنان و مردان اجتماع را نیز از رهگذر چنین عشقی، به مقام و منزلت نورانیان و روحانیان ملکوتی برسانند و عشق‌های ظاهری را به سوی عشق های باطنی رهنمون گردند؛ چنان که تجربه نشان می‌دهد...

ادامه مطلب...

مقالات معنوی استاد

کلیپ های تصویری

گلچینی از مجموعه سخنرانی های عارف هنرمند استاد یعقوب قمری شریف آبادی